Besluit Wob-verzoek over vervoersvergunning Urenco B.V.

De ANVS heeft op 5 december 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de vervoersvergunning van Urenco B.V. van 1 november 2017 met kenmerk ANVS2017/11923. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.