Woo-besluit verzoek van Laka over ongewone gebeurtenis Covra

De ANVS kreeg een verzoek om informatie over de melding van een ongewone gebeurtenis bij de Centrale Opslag Voor Radioactief Afval (COVRA) in Nieuwdorp op 7 mei 2021. Bij deze ongewone gebeurtenis is een kleine hoeveelheid tritium de buitenlucht in gegaan. Deze gebeurtenis is door de ANVS ingeschaald als INES-niveau 0. Dit betekent een kleine afwijking zonder gevolgen voor de bevolking en milieu.

De ongewone gebeurtenis is ook opgenomen op onze website (ongewone gebeurtenissen COVRA) en in de Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2021. Het verzoek is gedaan op grond van de Wet open overheid (Woo).

De openbaar gemaakte documenten bevatten de storingsrapportage van COVRA en de correspondentie tussen COVRA en de ANVS over de afhandeling van de ongewone gebeurtenis.

Download 'Woo-besluit verzoek van laka over ongewone gebeurtenis Covra'1/12

PDF document | 4 pagina's | 107 kB

Woo-besluit | 22-07-2022

Download 'Schriftelijke Storingsmelding COVRA tritium op 7 mei 2021'2/12

PDF document | 2 pagina's | 164 kB

Woo-besluit | 22-07-2022

Download 'Meldingsafhandelingsformulier Covra tritium-lozing boven vergunninglimiet dd 10 mei 2021'3/12

PDF document | 5 pagina's | 191 kB

Woo-besluit | 22-07-2022

Download 'E-mail concept stroringsrapportage van 12 november 2021'4/12

PDF document | 1 pagina | 185 kB

Woo-besluit | 22-07-2022

Download 'E-mail RE_ afstorten vaten met tritium exitbordjes 24 december 2021'5/12

PDF document | 3 pagina's | 174 kB

Woo-besluit | 22-07-2022

Download 'Storingsrapportage 22.012 emissie tritium - COVRA, definitief 4 januari 2022'6/12

PDF document | 13 pagina's | 1,3 MB

Woo-besluit | 22-07-2022

Download 'E-mail RE_ Storingsrapportage vluchtroutebordjes d.d. 15 maart 2022'7/12

PDF document | 2 pagina's | 223 kB

Woo-besluit | 22-07-2022

Download 'E-mail RE_ Storingsrapportage vluchtroutebordjes d.d. 24 februari 2022'8/12

PDF document | 1 pagina | 97 kB

Woo-besluit | 22-07-2022

Download 'Brief van COVRA dd 29 maart 2022 met Storingsrapportage emissie tritium'9/12

PDF document | 1 pagina | 2,2 MB

Woo-besluit | 22-07-2022

Download 'E-mail RE_ Vraag over definitieve rapport storing tritiumlozing d.d. 20 april 2022'10/12

PDF document | 2 pagina's | 213 kB

Woo-besluit | 22-07-2022

Download 'e-mail van COVRA aan ANVS dd 17 juni 2022'11/12

PDF document | 2 pagina's | 173 kB

Woo-besluit | 22-07-2022

Download 'Brief aan COVRA dd 14 juli 2022 met afhandeling storingsmelding'12/12

PDF document | 2 pagina's | 4 MB

Woo-besluit | 22-07-2022