Plannen en draaiboeken

Nederland is voorbereid op een kernongeval. Er zijn plannen en draaiboeken opgesteld die regelmatig worden bijgewerkt. 

Om kernongevallen en stralingsongevallen goed te kunnen bestrijden, zijn verschillende partijen betrokken. Het Landelijk Crisisplan Straling beschrijft hoe Nederland de crisisbeheersing organiseert. Veiligheidsregio’s en hulporganisaties gebruiken dit plan en werken het uit in regionale plannen en draaiboeken. Het Landelijke Crisisplan Straling (2021) vervangt het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS) uit 2016, het NCS Responsplan uit 2017 en het Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten uit 2017.

Oefeningen en opleidingen

Betrokkenen bij de stralingsongevallenbestrijding krijgen opleidingen, trainingen en oefenprogramma’s. Zo zijn ze goed voorbereid op de bestrijding van een stralingsongeval. In 2018 is de laatste grote nationale oefening geweest. Jaarlijks organiseert de overheid diverse kleinere oefeningen.

Informatie uitwisselen met buurlanden

Stralingsongevallen kunnen grensoverschrijdend zijn. De landen van de Europese Unie hebben afgesproken dat betrokken landen elkaar dan zo snel mogelijk alarmeren en informeren.

Aansprakelijkheid bij kernongevallen

De Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Wako) regelt de aansprakelijkheid van eigenaren van kernreactoren voor kernongevallen. De eigenaar is namelijk verantwoordelijk voor schade bij kernongevallen. De eigenaar moet deze aansprakelijkheid verzekeren tot een maximum van € 1,2 miljard. Voor grotere schades geldt een staatsgarantie tot € 2,3 miljard. Voor de staatsgarantie betaalt de eigenaar jaarlijks een vergoeding aan de Nederlandse staat.