Evacueren

Deskundigen beoordelen of de mensen in een bepaald gebied beter kunnen vertrekken. Als dat zo is dan krijgt deze groep mensen instructies om zich voor te bereiden op evacuatie.

Het kan zijn dat alvast gestart wordt met evacuatie uit bijzondere locaties, bijvoorbeeld ziekenhuizen, gevangenissen of zorgcentra. Dat vergt namelijk meer tijd. In Nederland hebben hulpdiensten evacuatieplannen voorbereid voor mensen dichtbij de kernreactoren: 10 kilometer Borssele, 10 kilometer Doel, 3 kilometer Petten.

Er staat ook een onderzoeksreactor in Delft. Deze is relatief klein. De effecten van een kernongeval zullen minder ver strekken dan bij grotere kernreactoren. Daarom zijn alleen in een kleine zone rond de kernreactor de maatregelen schuilen en jodiumtabletten voorbereid.

  • Wat kunt u zelf doen?
  • Bedenk waar u heen kunt.
  • Leg spullen klaar.
  • Bedenk of er iemand in uw buurt is die geen vervoer heeft en haal die persoon op.