Jodiumtabletten

Jodiumtabletten bieden bescherming tegen de schadelijke gevolgen van radioactief jodium dat kan vrijkomen bij een kernongeval. Radioactief jodium wordt bij inademen opgenomen in de schildklier. Dit geeft een verhoogde kans op schildklierkanker. Door op het juiste moment jodiumtabletten te slikken, raakt de schildklier verzadigd met gewoon jodium. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op.

Bij kinderen neemt de kans op het ontwikkelen van schildklierkanker na blootstelling aan radioactief jodium meer toe dan bij ouderen. Jodiumtabletten werken daarom vooral goed bij kinderen. Bij mensen boven de 40 jaar hebben de tabletten geen meerwaarde, terwijl er dan wel een iets groter risico is op bijwerkingen.

Op grotere afstand van een kernongeval kunnen kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen (van alle leeftijden) – ter bescherming van het ongeboren kind –het advies krijgen jodiumtabletten te slikken. Dichterbij een kernongeval kan de hoeveelheid radioactief jodium in de lucht hoger zijn. Hier kunnen ook volwassenen tot en met 40 jaar het advies krijgen jodiumtabletten te slikken.

Van belang is dat de jodiumtabletten alleen worden ingenomen op het moment dat hiervoor een instructie door de overheid wordt gegeven. Bewaar de tabletten op een vaste, bekende plek.

In oktober 2017 heeft de overheid doosjes jodiumtabletten verstuurd. Aan kinderen en volwassenen tot en met 40 jaar die op 20 km afstand van een kernreactor wonen. En aan huishoudens met kinderen binnen een straal van 100 km. Deze afstanden gelden niet voor de Nederlandse onderzoeksreactoren in Petten en in Delft. Kijk voor de postcodes op www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl.