Bij kernongevallen of stralingsincidenten komt ongewenst ioniserende straling en/of radioactief materiaal vrij,  of dreigt dit vrij te komen, met een verhoogd risico voor mens en milieu. Meer informatie en animaties over de bescherming bij en voorbereiding op een kernongeval staan onder de knoppen bovenaan deze pagina.

Kernongevallen

Een kans op een ongeval bij een kernreactor, ook wel kernongeval genoemd, is erg klein. De kernreactoren in Nederland voldoen aan strenge veiligheidseisen. Ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, deskundige medewerkers, strikte voorschriften en strenge controles, is een ongeval in een kernreactor nooit helemaal uitgesloten. Daarom bereiden hulpdiensten zich hier op voor. 

Stralingsincidenten

Stralingsincidenten hebben betrekking op alle activiteiten, inclusief transport en opslag, met radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende straling kunnen uitzenden. Dit kan variëren van grote (dreigende) incidenten in nucleaire installaties tot kleine incidenten met radioactief materiaal in bijvoorbeeld een ziekenhuis.

De gezondheidseffecten van straling door radioactieve stoffen hangen onder andere af van de hoeveelheid en het type straling en de wijze van blootstelling. Een kleine hoeveelheid straling is doorgaans niet gevaarlijk. Een hoge stralingsdosis kan wel gevaarlijk zijn.

De kans op een stralingsincident in Nederland is erg klein. Nucleaire installaties moeten voldoen aan zeer strenge eisen. Ook voor het vervoer van radioactieve stoffen gelden zeer strenge voorwaarden. Als er zich toch een incident voordoet, dan treden crisisplannen inwerking.

Alle gebeurtenissen waarbij bronnen van ioniserende straling betrokken zijn en die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de veiligheid van mens en milieu, kunnen op de INES-schaal worden ingedeeld. INES (International Nuclear and Radiological Event Scale) is een schaal die in een getal de ernst van een ongeval of incident met straling weergeeft.