Factsheet Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - algemene informatie

Werkt u met ioniserende straling? Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. Dit factsheet gaat in op de inhoud en de veranderingen.