Factsheet besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - vervoer van radioactieve stoffen

Vervoert u radioactieve stoffen? Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. Dit factsheet gaat in op veranderingen voor het vervoer van radioactieve stoffen.