Factsheet Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - veranderende regelgeving hoogactieve bronnen

Werkt u met ingekapselde of hoogactieve bronnen? Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. Dit factsheet gaat in op de belangrijkste veranderingen.