Factsheet besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - bestaande blootstellingssituaties

Werkt u met ioniserende straling? Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. Deze factsheet gaat in op veranderingen in de regelgeving voor situaties met ongeplande aanwezigheid van radioactiviteit.