Factsheet Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - Vrijstelling en vrijgave van natuurlijke radionucliden

Werkt u met ioniserende straling? Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. Deze factsheet gaat in op de veranderingen voor de vrijstelling en vrijgave van materialen met van nature voorkomende radionucliden.