Ministeriële regeling stralingsbescherming medische blootstelling

Op maandag 22 januari publiceerde de Staatscourant de ministeriële regeling stralingsbescherming medische blootstelling. Dit besluit vervangt de huidige ministeriële regeling en is een uitwerking van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming dat op 6 februari in werking treedt. Het besluit beschermt, net als de huidige regelgeving, verschillende groepen die te maken hebben met ioniserende straling: werknemers, patiënten, bevolking en het milieu.