Inhoudelijke documenten

De ANVS ondersteunt haar partners in communicatie over de gevolgen van de wetswijziging van Bs naar Bbs door het beschikbaar stellen van een toolkit met verschillende middelen.

Deskundigen met behoefte aan achtergrondinformatie over het Bbs vinden bij Inhoudelijke documenten onder andere presentaties, artikelen en concepten van de regelingen en verordening.