Besluit, ministeriële regelingen en verordening

Het Bs wordt in ons land vanaf 6 februari 2018 vervangen door het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Nadere uitwerking van voorschriften uit het besluit vindt plaats in drie ministeriële regelingen en een ANVS-verordening. De publicaties van het Besluit, de ministeriële regelingen en de verordening zijn hier te vinden.