Handreikingen

Op 6 februari 2018 veranderde de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming. Daarmee veranderde ook de regels voor het aanleveren van bepaalde informatie bij een vergunningsaanvraag. Deze handreikingen vertellen welke informatie de ondernemer moet aanleveren.