Ik heb al eerder melding gedaan van werkzaamheden met natuurlijke bronnen. Wat moet ik nu doen?

U gaat na of de radioactieve stof, met daarin van nature voorkomende radionucliden, die u gebruikt in het nieuwe controlestelsel van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming valt onder de vergunningplicht of onder de registratieplicht. Dit stappenplan helpt u daarbij.

Vervolgens dient u binnen drie maanden een aanvraag voor een registratie of vergunning van de betreffende handeling in bij de ANVS. Dat doet u via de pagina 'Aanvragen en melden'.