Wat moet ik doen wanneer het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming van kracht is?

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de veranderingen die op uw situatie van toepassing zijn en weet welke maatregelen u moet nemen. Voor de meeste toepassingen van ioniserende straling zijn de nieuwe regels vastgelegd in:

Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018

de Regeling stralingsbescherming medische blootstelling

de ANVS-Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Het besluit, de ministeriële regelingen en de verordening zijn hier te vinden.

In de toelichting bij de regelgeving wordt uitgelegd welke aanpassingen zijn gedaan en wat daarvan de achtergrond is. Daarnaast zijn een aantal veranderingen nader uitgelegd op de website van de ANVS (autoriteitnvs.nl/stralingsbescherming). Hier kunt u diverse factsheets, visuals en presentaties vinden en inhoudelijke documenten raadplegen die meer uitleg geven en die u kunt gebruiken binnen uw eigen organisatie.