Ik heb al eerder melding gedaan van handelingen met een toestel of ingekapselde bronnen. Wat moet ik nu doen?

U gaat na of de handeling in het nieuwe controlestelsel van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming valt onder de vergunningplicht of onder de registratieplicht, of dat de handeling is vrijgesteld van kennisgeving. Dit stappenplan helpt daarbij