De radioactieve stof die ik gebruik was vroeger vrijgesteld van melding of vergunning, maar in het nieuwe besluit niet meer. Wat moet ik nu doen?

U gaat na of de radioactieve stof die u gebruikt in het nieuwe controlestelsel van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming valt onder de vergunningplicht of onder de registratieplicht. Gebruik hiervoor het stappenplan onderaan deze pagina.

Vervolgens dient u binnen drie maanden een aanvraag voor een registratie of vergunning van de betreffende handeling in bij de ANVS. Dat doet u via de pagina 'Aanvragen en melden'.