Hoe meld ik veranderingen in mijn organisatie?

Sinds de invoering van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) doet u geen melding meer, maar een kennisgeving.

Dit geldt voor bijvoorbeeld een beƫindiging van handelingen, een kennisgeving van de overdracht van een hoogactieve bron, of een wijziging in uw organisatie. Alleen wanneer er zich een (straling)incident voordoet of u treft radioactief besmet schroot aan, dan meldt u dit telefonisch of via de ANVS website. Alle kennisgevingen, aanvragen en meldingen doet u via de pagina 'Aanvragen en melden'.