Ik ben ondernemer en wil een tussenpartij of intermediair machtigen voor het doen van kennisgeving, registratie of vergunningaanvraag. Hoe regel ik dit?

De tussenpartij of intermediair vraagt op eigen naam eHerkenning aan om in te loggen in het ANVS-loket. In het formulier voor het doen van een kennisgeving, registratie of vergunningaanvraag in het ANVS-loket kan de tussenpartij of intermediair aanvinken dat hij/zij gemachtigd is. Er verschijnt een link naar het machtigingsformulier dat de tussenpartij of intermediair door de ondernemer moet laten tekenen.

Aan het einde van het kennisgeving-, registratie- of vergunningformulier kan de machtiging als bijlage worden meegestuurd.