Ik heb een vergunning voor het gebruik van radioactieve stoffen die in het nieuwe besluit nu registratieplichtig zijn. Wat moet ik nu doen?

U hoeft niets te doen. De vergunning wordt automatisch omgezet in een registratie. De voorschriften van de vergunning blijven van kracht, tenzij deze strijdig zijn met de algemene regels die bijvoorbeeld zijn opgenomen in de ANVS-Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Dan gelden de regels uit de ANVS-Verordening.