Ik wil een (nieuwe) opleiding op het gebied van stralingsbescherming aanbieden. Wat moet ik doen?

In de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Rbs) staan de eisen voor erkenning van instellingen die opleidingen aanbieden op het gebied van stralingsbescherming. Wie deze opleidingen aanbiedt, moet zijn erkend.

Wilt u een opleiding aanbieden waarvan de competenties beschreven staan in de Rbs (bijlage 5.1 onderdeel B, bijlage 5.2 en 5.3)? Dan vraagt een erkenning voor uw opleidingsinstelling aan. In de ANVS-Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbeschermingĀ  (artikel 5.11) vindt u de gegevens die u moet aanleveren bij de ANVS. De wijze waarop u invulling geeft aan de in de Rbs (artikelen 5.25 en 5.26) gestelde eindtermen maakt deel van uit van de aanvraag.

Wanneer uw instelling al erkend is en u een nieuwe toepassingspecifieke opleiding voor toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS) wilt aanbieden, dan doet u een kennisgeving aan de ANVS. Hierbij geeft u aan hoe u invulling geeft aan de daarvoor in de Rbs gestelde eindtermen.