Ik wil een vergunning, verleend onder het Besluit stralingsbescherming en die nu geldt als een registratie wijzigen. Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. De vergunning wordt automatisch omgezet in een registratie.

De voorschriften van de vergunning blijven van kracht, tenzij deze strijdig zijn met de algemene regels die bijvoorbeeld zijn opgenomen in de ANVS-Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Dan gelden de regels uit de ANVS-Verordening.