Verandert het werken met ‘open radioactiviteit’ voor mijn bedrijf? Zo ja, op welke manier en wat moet ik regelen?

De grenswaarden voor vrijstelling van handelingen en vrijgave van materialen zijn verlaagd, zie hiervoor de  visual ‘generieke vrijstelling en vrijgave'. Daardoor kan het zijn dat u nu wel een registratie of een vergunning nodig heeft om bepaalde handelingen uit te voeren en kunt de radioactieve stoffen niet zonder meer aan een andere ondernemer overdragen. In dat geval dient u voor februari 2020 een aanvraag te doen voor een registratie of een vergunning voor de handelingen. Beëindigt u de handelingen, dan stelt u met een kennisgeving de ANVS daarvan op de hoogte. Dat kunt u doen via de pagina 'Aanvragen en melden'.