Ik ben niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Levert dat problemen op voor het doen van een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag?

Een persoon of organisatie die bedrijfsmatige activiteiten uitvoert, dient in het Handelsregister te zijn ingeschreven. Over de verplichting tot inschrijving in het Handelsregister kunt u informatie vinden bij de Kamer van Koophandel en bij de Belastingdienst. Inschrijving in het Handelsregister is geen noodzakelijke voorwaarde voor het verkrijgen van een registratie of vergunning, of het doen van een kennisgeving. Als u niet in het register staat, kunt u echter verwachten dat de ANVS u nadere vragen stelt om een beeld te kunnen krijgen van wie u bent en welke activiteiten u wenst te uit te voeren met stralingsbronnen.