Moet ik mijn beveiligingsplan insturen als onderdeel van mijn vergunningaanvraag?

Dat hoeft alleen als u handelingen verricht of gaat verrichten met radioactieve stoffen die horen tot categorie-1, -2 of -3 (zie bijlage 4.1 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming). In dat geval moet een beveiligingsplan onderdeel zijn van de aanvraag:

  • bij nieuwe vergunningen;
  • bij een algehele revisie van de vergunning;
  • als een wijziging van de vergunning betekent dat de radioactieve stoffen waarmee handelingen worden verricht onderdeel worden van het regime.

Uw beveiligingsplan wordt in die gevallen mede beoordeeld bij uw vergunningaanvraag. U stuurt het plan separaat van de documenten die deel uitmaken van de vergunningaanvraag op.