Hoe stuur ik mijn beveiligingsplan, welke onderdeel is van mijn vergunningaanvraag, naar de ANVS?

Het beveiligingsplan bevat gerubriceerde informatie. U stuurt het plan apart van de documenten die deel uitmaken van de vergunningaanvraag op.

In geval van categorie-1 radioactieve stoffen (zie bijlage 4.1 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming) is het beveiligingsplan als Staatsgeheim-Confidentieel gerubriceerd. Verzending daarvan doet u met een dubbele enveloppe. U voegt het beveiligingsplan in een binnenenveloppe, met als opschrift “Staatsgeheim-Confidentieel’, inclusief adressering (ANVS, Afdeling Nucleaire Veiligheid en Beveiliging, Team Beveiliging en Safeguards, Postbus 16000, 2500 BA DEN HAAG). Deze binnenenveloppe voegt u in een buitenenveloppe, waarop u uitsluitend de adressering vermeldt.

In geval van cateorie-2 en -3 stoffen (zie bijlage 4.1 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming) is het beveiligingsplan als Departementaal-Vertrouwelijk gerubriceerd. Verzending daarvan doet u met een  enveloppe waarop u uitsluitend de adressering (ANVS, Afdeling Nucleaire Veiligheid en Beveiliging, Team Beveiliging en Safeguards, Postbus 16000, 2500 BA DEN HAAG) vermeldt.