Moet ik nieuwe, meer of minder informatie aanleveren dan voorheen bij het doen van een vergunningaanvraag in het ANVS-loket?

Nee, naar aanleiding van de digitalisering is de vereiste informatie voor het aanvragen, wijzigen of intrekken van een vergunning niet veranderd.

Wilt u weten welke informatie u moet aanleveren voor een handeling met een stralingsbron? Lees dan de Handreiking vergunningsaanvraag toepassingen splijtstoffen, radioactieve stoffen en toestellen. Voor een vergunningaanvraag voor een nucleaire installatie kunt u in het ANVS-loket een vooroverleg met de ANVS aanvragen.