Met welke veranderingen moet ik rekening houden in de onder het oude Besluit stralingsbescherming vrijgestelde of vrijgegeven radioactieve stoffen?

Het kan zijn dat bepaalde radioactieve stoffen in de nieuwe regelgeving niet meer vrijgesteld of vrijgegeven zijn van het controlestelsel.

In het algemeen zijn de grenswaarden voor vrijstelling en vrijgave in het nieuwe besluit namelijk lager dan in het Besluit stralingsbescherming.

Vrijstelling en vrijgave vindt plaats op basis van de grenswaarde voor de activiteitsconcentratie van een radionuclide. Voor vrijstelling zijn er daarnaast nog grenswaarden voor de activiteit van een radionuclide.

Waar u deze waarden kunt vinden is weergegeven in een visual over vrijstelling en vrijgave.

Een andere belangrijke verandering is dat de grenswaarden voor vrijgave alleen nog van toepassing zijn voor vaste materialen. Datzelfde geldt voor grenswaarden voor vrijstelling van onbeperkte hoeveelheden. Voor een beperkt aantal toepassingen bestaat de mogelijkheid tot specifieke vrijstelling of specifieke vrijgave. In een visual over specifieke vrijstelling en vrijgave is weergegeven welke toepassingen dit zijn.