Wanneer ben ik verplicht om een beveiligingsplan aan te leveren bij de ANVS?

U bent verplicht om een beveiligingsplan aan te leveren aan de ANVS als u handelingen verricht of gaat verrichten met radioactieve stoffen die horen tot categorie-1, -2 of -3.

In een beveiligingsplan staat welke voorzieningen u treft voor de beveiliging van radioactieve stoffen die tot deze categorieën horen.  In bijlage 4.1 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming staat beschreven wanneer het beveiligingsplan onderdeel uitmaakt van uw aanvraag. Dit is in ieder geval:

  • bij nieuwe vergunningen;
  • bij een algehele revisie van de vergunning;
  • als een wijziging van de vergunning betekent dat de radioactieve stoffen waarmee handelingen worden verricht onderdeel worden van het regime.

Uw beveiligingsplan wordt in die gevallen mede beoordeeld bij uw vergunningaanvraag. U stuurt het plan apart van de documenten die deel uitmaken van de vergunningaanvraag op.