Ik heb een opleidingsinstelling. Wat verandert er voor mij na 6 februari 2018?

Wanneer uw instelling al op grond van het Besluit stralingsbescherming erkend is en u een opleiding voor stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van (algemeen) coördinerend deskundige verzorgt, dan verandert er voor u niets.

Wanneer uw opleiding vermeld is in de Tijdelijke regeling erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen 2013 (die per 6 februari 2018 is vervallen), moet u een erkenning voor uw opleidingsinstelling aanvragen. In de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (artikel 5.11) vindt u de gegevens die u daarvoor moet aanleveren bij de ANVS. De wijze waarop u invulling geeft aan de in de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Rbs, artikelen 5.25 en 5.26) gestelde eindtermen maken deel van uit van de aanvraag.

Wanneer uw instelling al erkend is en u een nieuwe toepassingsspecifieke opleiding voor toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming wilt aanbieden, moet u een kennisgeving aan de ANVS doen. Hierbij geeft u aan hoe u in uw toepassingsspecifieke opleiding invulling geeft aan de daarvoor in de Rbs gestelde eindtermen.