Wat verandert er aan de opleidingen voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS)?

De eerdere opleidingen voor de toezichthoudend deskundige (voorheen: niveaus (algemeen)coördinerend deskundige, 4A/B en 5A/B) worden vervangen door toepassingsspecifieke opleidingen. Er zijn opleidingen ontwikkeld voor de volgende toepassingen: medische toepassingen, tandheelkunde (basis en Conebeam CT (CBCT)), diergeneeskunde, splijtstofcyclus, verspreidbare radioactieve stoffen, handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal, versnellers, industriële radiografie en meet- en regel toepassingen. Eindtermen voor de desbetreffende opleidingen zijn opgenomen in de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.