Welke veranderingen zijn er voor de taken van de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming?

De primaire taak van de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) is onveranderd, namelijk het houden van toezicht op handelingen namens de ondernemer. Het uitvoerende en toezichthoudende takenpakket van de TMS is in het Bbs uitgebreider beschreven. In het Bbs is de naam ‘toezichthoudend deskundige’ vervangen door ‘toezichthoudend medewerker stralingsbescherming’ (TMS). De TMS dient een passende toepassingspecifieke opleiding te hebben gevolgd aan een daarvoor erkende instelling.

De eerdere opleidingen voor de toezichthoudend deskundige (voorheen: niveaus (algemeen) coördinerend deskundige, 4A/B en 5A/B) worden vervangen door toepassingsspecifieke opleidingen voor de TMS. Er zijn opleidingen ontwikkeld voor de volgende toepassingen: medische toepassingen, tandheelkunde (basis en Conebeam CT (CBCT)), diergeneeskunde, splijtstofcyclus, verspreidbare radioactieve stoffen, handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal, versnellers, industriële radiografie en meet- en regel toepassingen. Eindtermen voor de desbetreffende opleidingen zijn opgenomen in de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Tot slot geldt voor de TMS een verplichting tot regelmatige na- en bijscholing, die moet wel toepassingsspecifiek zijn.