Veranderen de regels voor voorlichting en instructies voor mijn werknemers en/of klanten/patiënten? Zo ja, welke?

Ja, in meer situaties wordt expliciet vereist dat er informatie moet worden verstrekt. Zo moeten leveranciers en fabrikanten passende voorlichting verstrekken over de mogelijke gevaren en het juiste gebruik van apparatuur die zij vervaardigen of leveren. Hulpverleners bij incidenten dienen een passende opleiding te volgen en moeten tijdens een incident specifieke informatie krijgen over het incident en de te nemen maatregelen ter bescherming van hun eigen veiligheid. Tot slot dient de overheid ondernemingen waarvan het aannemelijk is dat er weesbronnen aangetroffen of verwerkt kunnen worden te informeren over de gevaren van ioniserende straling, en dient deze informatie ook aan het publiek beschikbaar te worden gesteld.