Ik heb momenteel een globale melding voor het vervoeren van hoogactieve bronnen. Wat gebeurt er vanaf 6 februari?

Hiervoor heeft u sinds 6 februari 2018 een vergunning nodig. Er geldt een overgangstermijn (art 12.3, eerste lid van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming): een bestaande globale melding wordt als een tijdelijke vergunning beschouwd. De tijdelijke vergunning is geldig tot en met de dag waarop de globale melding geldig zou zijn Wel moet u na 6 februari 2018 binnen een jaar een vergunningaanvraag indienen, of zoveel eerder als de globale melding vervalt. Op de ANVS-website is het aanvraagformulier voor het vervoer van hoogactieve bronnen beschikbaar.