Blijft de globale melding bestaan na 6 februari 2018?

Nee, deze wordt vervangen door een jaarkennisgeving.