Ik heb momenteel een vergunning voor het vervoer van verarmd uranium als afscherming in transportverpakkingen. Wat gebeurt er met deze vergunning na 6 februari?

Voor het vervoer van verarmd uranium als afscherming in transportverpakkingen doet u vanaf 6 februari 2018 een kennisgeving. U hoeft geen vergunning meer aan te vragen. Voor het doen van een kennisgeving geldt een overgangstermijn (art. 12.3, tweede lid van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming).

De vergunning voor het vervoer van verarmd uranium als afscherming in een transportverpakking wordt vanaf 6 februari 2018 beschouwd als een ’jaarkennisgeving’ volgens het Bvser en is geldig totdat de vergunning verloopt. Voordat de vergunning is verlopen dient u voor het vervoer van verarmd uranium als afscherming in transportverpakkingen een (jaar)kennisgeving te doen. Let op: voor een jaarkennisgeving gelden andere criteria dan voor een kennisgeving.