Ik wil een jaarkennisgeving doen voor het vervoer van radioactieve stoffen. Welke criteria zijn er voor het doen van een jaarkennisgeving?

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan men in aanmerking komen voor het doen van een jaarkennisgeving waarbij de 3 weken termijn, zoals bij een kennisgeving, niet van toepassing is:

  • Een jaarkennisgeving kan alleen worden gedaan, indien de kennisgever kan aantonen dat het doen van een jaarkennisgeving noodzakelijk is, gelet op de aard van de te vervoeren radioactieve stoffen, de specifieke toepassing van de te vervoeren stoffen of de bedrijfsvoering;
  • Bij het indienen van een jaarkennisgeving dient de kennisgever te motiveren waarom hij/zij denkt voor een jaarkennisgeving in aanmerking te komen. Hierbij dienen de bovengenoemde criteria meegenomen te worden;
  • Een jaarkennisgeving dient zo compleet mogelijk te worden ingediend en daar waar nodig voorzien zijn van een schatting van de te verwachten zendingen en de te vervoeren radioactieve stoffen. Een jaarkennisgeving kan worden ingediend voor een periode van maximaal 12 maanden. Na deze 12 maanden doet u opnieuw een jaarkennisgeving;
  • De kennisgever dient bij een jaarkennisgeving een administratie bij te houden van de zendingen die in de periode van de jaarkennisgeving plaatsvinden. Deze administratie bevat tenminste de gegevens die vermeld staan in artikel 4d van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen. Deze gegevens kunnen worden opgevraagd door de toezichthouder.