Volgens de nieuwe regels zijn de radioactieve stoffen die ik afvoer niet meer vrijgegeven. Wat moet ik doen?

Als radioactieve stoffen niet meer zijn vrijgegeven, dan kunt u deze niet zomaar overdragen aan een andere partij. U heeft dan drie opties:

  1. De radioactieve stof voor product- of materiaalhergebruik overdragen aan een  vergunninghouder.
  2. De radioactieve stoffen als radioactieve afvalstof overdragen aan een daarvoor aangewezen instelling (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval, of een daartoe aangewezen deponie).
  3. Een beschikking voor specifieke vrijgave aanvragen, zie ook de visual ‘proces aanvraag specifieke vrijstelling of vrijgave’. In dat geval moet u aantonen dat het radiologische risico van de afvoer van de radioactieve stoffen voldoende laag is. In de ANVS-Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming staat aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen en welke normen en richtlijnen u voor de risicoanalyse kunt gebruiken. Voordat u een aanvraag indient, dient u een plan van aanpak bij de ANVS in. Het door de ANVS geaccepteerde plan maakt deel uit van de aanvraag.