Wanneer moet ik voor handelingen met een toestel of ingekapselde bron een registratie of vergunning aanvragen?

U gaat na of het toestel of de ingekapselde bron, die u gebruikt valt onder de vergunningsplicht of onder de registratieplicht van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Dit stappenplan helpt u daarbij. Voordat u het toestel of de ingekapselde bron kunt gebruiken, dient u een aanvraag voor registratie of vergunning in bij de ANVS.

Houd rekening met een doorlooptijd van minimaal 14 weken na het indienen van de aanvraag. De behandeltermijn van uw aanvraag isĀ  8 weken en de bezwaartermijn is 6 weken. U kunt pas handelingen verrichten, nadat de bezwaartermijn is verstreken.