Wat moet ik doen nu het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming van kracht is?

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de veranderingen die sinds 6 februari 2018 op uw situatie van toepassing zijn en weet welke maatregelen u moet nemen.
 

Voor de meeste toepassingen van ioniserende straling zijn de nieuwe regels vastgelegd in: