Wat zijn de belangrijkste veranderingen ten opzichte van het Besluit basisveiligheidsnormen?

Nederland voldoet met het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) aan de verplichtingen uit de Europese richtlijn. In het Bbs zijn algemene bepalingen (zoals het controlestelsel, informatie en deskundigheid) en specifieke bepalingen opgenomen ter bescherming van werknemers, patiënten, bevolking en milieu. Ook zijn regels opgenomen voor het beheer en de afvoer van radioactieve (afval)stoffen.

Ten opzichte van het besluit stralingsbescherming zijn in het Bbs de volgende veranderingen doorgevoerd:

 • Het controlestelsel kent een aantal wijzigingen:
  • Binnen het controlestelsel vervalt de melding. Daarvoor komt de registratie. Dit is een ‘standaardvergunning’, waarvoor de betreffende voorschriften in de regelgeving zijn opgenomen.
  • Hoe hoger het risico, hoe strenger de eisen en het toezicht op de handelingen.
  • De grenzen voor vrijstelling en vrijgave van handelingen en radioactieve materialen zijn internationaal geharmoniseerd.
 • Er is een nieuw instrument voor de optimalisatie in niet geplande omstandigheden: het referentieniveau. Het gaat om een richtwaarde waarbij overschrijding zoveel mogelijk moet worden voorkomen.
 • De dosislimieten zijn onveranderd, met uitzondering van de dosislimiet van de ooglens voor werknemers. Deze is verlaagd van 150 naar 20 millisievert per kalenderjaar.
 • De blootstelling aan radon binnenshuis en op de werkplek en de externe blootstelling aan gammastraling van bouwmaterialen vallen nu binnen de regelgeving.
 • De naamgeving voor stralingsdeskundigen en de eisen aan de deskundigheid en opleidingen veranderen.

Er is een aanscherping van de beveiligingseisen voor radioactieve materialen.