Welke deskundigheidseisen gelden voor de stralingsbeschermingsdeskundige?

Voor de stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) op het niveau van (algemeen) coördinerend deskundige veranderen de deskundigheidseisen niet. Deze eisen zijn te vinden in artikel 5.2 en 5.4 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Rbs) en de bijbehorende bijlagen.