Welke deskundigheidseisen gelden voor de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS)?

Voor nieuwe toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS) veranderen de deskundigheidseisen.

De TMS moet een toepassingsspecifieke opleiding hebben gevolgd aan een daarvoor erkende instelling. Voor de oude, al behaalde diploma’s geldt onbeperkt overgangsrecht. De ondernemer dient ervoor te zorgen dat de toezichthoudend medewerker in zijn/haar onderneming regelmatig toepassingsspecieke na- en bijscholing krijgt.