Welke deskundigheidseisen gelden voor medisch specialisten?

De deskundigheidseisen die worden gesteld aan radiologen, radiotherapeuten-oncoloog en andere medisch specialisten die medisch-radiologische handelingen verrichten veranderen niet. Deze eisen zijn te vinden in artikel 5.23 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en de bijbehorende bijlagen.