Welke deskundigheidseisen gelden voor stralingsartsen?

De deskundigheidseisen voor stralingsartsen veranderen niet. Deze zijn opgenomen in de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018.