Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten

Dit plan heeft betrekking op de communicatieaanpak bij grotere nucleaire- of stralingsincidenten waarbij de nationale crisisbeheersingsstructuur wordt opgeschaald of waarbij nationale bijstand nodig blijkt. Dit plan is niet van toepassing op incidenten waarbij er bijvoorbeeld sprake is van verkeerd gebruik van apparatuur door een tandarts of dierenarts.