Kennisgeving Kernenergiewetvergunning NRG Petten in verband met actualisatie vergunningvoorschriften HFR

Van 26 februari 2020 tot en met 7 april 2020 ligt de ontwerpvergunning van NRG in verband met de ambtshalve wijziging van de voorschriften van de Hoge Flux Reactor (HFR) ter inzage. Gedurende deze periode van terinzage­legging kan eenieder zienswijzen over de ontwerpvergunning indienen.