Besluit Wob-verzoek plan van aanpak RWMP NRG

Op 20 oktober 2020 kreeg de ANVS met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) het verzoek om het dossier over de goedkeuring van de wijziging van het plan van aanpak ‘Radioactive Waste Management Programma’ (RWMP) van de Nuclear Research en Consultancy Group (NRG) openbaar te maken. De ANVS heeft besloten de documenten openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens en enkele bedrijfsgegevens en fabricagegegevens.